Aisim, mergos, aisim, bernai

E
Aisim, mergos, aisim, bernai, kalėda
Želk želmuo po žirgeliu, kalėda x2

Aisim bernai duonos prašyc, kalėda…
Juozas smagus – vartų kiloc,kalėda…
Petras dužas – terbų nešioc, kalėda…
Jonas prašnus – dešrų prašyc, kalėda…
Šimas greitas – šunų vaikyc, kalėda…

Lietuvių liaudis:

Gilė: