Kas tar keka per dvarelį (Saula riduolėla)

Kas tar teka par dvarėlį, saula riduolėla,
Saulala, saulala, saulala riduolėla.

Ką tar neša tekėdama…
Ataneša dovanėlų…
Kam paduosi dovanėlas…
Kū sutiksiu pirmam ryti…
Pasitikau šešurėlį…
Atadaviau dovanėlas…
Dėkavojo dovanėlas…

◈ Lygiadienio daina.
◈ „Gedodava žiūrėdamas un saulį: tik pradeda saula lįst iš debesia, ir jau gieda.“
◈ Galima dainuoti, kaip atitartinę – grupė, kuri dainuoja antrą dalį, sudainuoja „Saulala“, jai atitaria grupė, kuri tuo metu nedainuoja – „saulala“ ir pirmoji grupė užbaigia „saulala riduolėla.“ 
◈ Slaviūno dainyne SlS I-150

Trys keturiose:

Kūlgrinda:

Atalyja: