Tu lapela, lengvapėde

D               Bm7         G
Tu lapela, lengvapėde,
 G                  A7            D
Lengvai girių išbėgio(jai).

Lengvai girių išbėgiojai,
Tiktai sunkiai tinklalin puo(lei).

Kų palikai žalion girion,
Kų palikai žalion gi(rion)?

Aš palikau žalion girion
Du strielčiuku strielčiavo(jant).

Du strielčiuku strielčiavojant,
Du kurteliu sliedavo(jant).

Vai, mergala lelijėla,
Lengvai dvarų išulio(jai).

Lengvai dvarų išuliojai,
Tiktai sunkiai vežimėlin sė(dai).

Kų palikai didžiam dvari,
Kų palikai didžiam dva(ri)?

Aš palikau didžiam dvari
Muzikėlas grajinan(cias).

Muzikėlas garijnancias,
Jaunimėlį uliavo(jant).

Jaunimėlį uliavojant
O tėvulį bėdavo(jant).

O tėvulį bėdavojant
O motułį gailiai ver(kian).

*** Dzūkų kalėdinė daina

Atalyja:

Diemedis:

Obelija: