Vai ūžkit ūžkit, girių medeliai

Dm                     C            F
Vai ūžkit ūžkit, girių medeliai,
Dm        F          Dm
Maži mano brolaliai

Tai užaugs užaugs mano brolaliai
Pakirs girios medelius

Girełėj kirto, pakelėj krovė,
Prie vieškełėlio statė

Oi ir pastatė aukštų kłėtełį
Iš keturių kampelių

O kas kampelis – rūtų darželis
Ir lelijų krūmelis

Kas vasarėłį po gegiutėłį
Kas dzienełį kukavo

Tolei kukavo kol iškukavo
Iš motułės dukrełį

Kelalis dunda, dukrełį veža,
O ji vis gailiai verkia

– oi neverk neverk, mūsų sesiula,
Mes tavį aplankysim

– oi broliai, broliai, brolaliai mano,
Nesurasit kelalio

Užaugs kelaliai žaliu vejałi,
Baltaisiais dobiłėliais

Pasruvs kalneliai srauniais upeliais
Ir pilkais akmenėliais

Obelija: