Kas girelėj trinktelėj
(Laumių lopšinė)

Am             G              Dm
Kas girelėj trintelėj, net žemelė sudundėj.
Aaa a pa pa, Net girelė sudundėj.

Ir atskrida uodelis ir nutūpė ant šakos…
Ir papūtė vėjelis ir nupuolė uodelis…
Ir nupuolė uodelis, išsimušė tris dantis…
Ir atskrido musiukė to uodelio sesukė…
Uoj uodeli uodeli ar tu sergi negali…
Ar tau reikia daktaro ar kunigo klebono…
Nei man reikia daktaro, nei kunigo klebono…
Cik man reikia arielkos, kad ir pusė butelkos…
Dar arielkos nedavė, jau uodelis pamirė…
Reikia kirvio, lopėtos, tuoj uodelį pakavos…
Kap uodelį kavojo, visos vapsvos raudojo…
Kap uodelį dėj duobėj, visos musės verkc pradėj…

Veronika Povilionienė:

Sen Svaja:

Kmynų gira: