Kas tar teka par dvarelį
(uosilali žoliasai)

Kas tar teka par dvarelį,
Uosilali žoliasai?
Uosilio!
              Uosilio!*
Uosilāli žaliasai, žóliasai!

Marti teka par dvarelį…
Kų tar neša tekėdama…
Plonus, boltus, išvolatus…
Stuomenėlius, abrūsėlius…
Kų sutika pirmam rytį…
Ir sutika šešurėlį…
Aš šešurui stuomenėlius…
Mon šešuras nei žodėlio…

*Atitarinys

Trys Keturiose:

Veronika Pavilionienė:

Mindrauja (ne sutartinės versija):