Krapas dobilalį pamynė, palaužė

Krapas* dobilalį pamynė, palaužė.
Krapas dobilalį pamynė, palaužė.

… Kas laukėliu ėjo? Pamynė, palaužė.
… Bernužėlis ėjo, pamynė, palaužė. 
… Ko bernėlis žūva, pamynė, palaužė.
… Žūva auksa žiedu, pamynė, palaužė. 
… Kas žiedėlį rada, pamynė, palaužė. 
… Rada mergužėla, pamynė, palaužė. 
… Klausia bernužėlis, pamynė, palaužė. 
… Kadu ataduosi, pamynė, palaužė. 
… Kada mana būsi, pamynė, palaužė. 

*„Ūtara“ vietoje krapas sako kropas.

*** Kitą (ilgesnę) žodžių versiją galima rasti žemiau.

Ūtara:

Žalvarinis:

viena uoga2

Kita žodžių versija iš Slaviūno dainyno:

Krapas dobilėlį pamynė, palaužė.
Krapas dobilėlį pamynė, palaužė.

… Kas laukeliu ėjo? Pamynė, palaužė.
… Bernužėlis ėjo, pamynė, palaužė.
… Ką bernelis žuvo? Pamynė, palaužė.
… Žuvo aukso žiedą, pamynė, palaužė.
… Kas žiedelį rado? Pamynė, palaužė.
… Rado mergužėlė, pamynė, palaužė.
… Klausė bernužėlis, pamynė, palaužė.
… — Kada atiduosi? Pamynė, palaužė.
… — Kai abu važiuosim, pamynė, palaužė.
… Šventon bažnytėlėn, pamynė, palaužė.
… Klaupsim prieš altorių, pamynė, palaužė.
… Ką sesutė žuvo? Pamynė, palaužė.
… Žuvo vainikėlį, pamynė, palaužė.
… Kas vainiką rado? Pamynė, palaužė.
… Rado bernužėlis, pamynė, palaužė.
… — Kada atiduosi? Pamynė, palaužė.
… — Kai abu važiuosim, pamynė, palaužė.
… Šventon bažnytėlėn, pamynė, palaužė.
… Suriš mums rankeles, pamynė, palaužė.
… Tada atiduosiu, pamynė, palaužė.

*** Tatkūnų kaimas, Deltuvos vls., Ukmergės apskritis. Slaviūno dainyne SlS II-749