Atbėga elnis devyniaragis, oi kalėda

Dm       C                   Dm
Atbėga elnis devyniaragis,
Oi kalėda, devyniaragis.

Vai ir atbėgo, vandenin žiūri,
Oi kalėda, vandenin žiūri.
Vandenin žiūri, ragelius skaito,
Oi kalėda, ragelius skaito.
-Ant mano galvelės devyni rageliai,
Oi kalėda, devyni rageliai.
Devyni rageliai, dešimta šakelė,
Oi kalėda, dešimta šakelė.
Ant tos šakelės kalveliai kala,
Oi kalėda, kalveliai kala.
Kalveliai kala, sliesorėliai lieja,
Oi kalėda, sliesorėliai lieja.
-Oi jūs kalveliai, mano broleliai,
Oi kalėda, mano broleliai.
Nuliekit man aukselio kupką,
Oi kalėda, aukselio kupką.
Aš palaistysiu žalią rūtelę,
Oi kalėda, žalią rūtelę.

  • Gudelių kaimas, Merkinės valsčius, Aytaus apskritis

Emilija ir Edita:

Vilniaus Šeškinės pradinės mokyklos mokiniai: