Tai lėtai Dievužis jojo
(Lēni lēni Dieviņš jaja)

Dm
Tai lėtai Dievužis jojo
                         F     Am     F Am Dm
Nuo kalnelio klonužėlin, klonužėl

Nekliudydams ievos žiedo
Nei artojo žingsnužėlių, žingsnužėl
      Tai lėtai Dievužis jojo
      Nuo kalnelio klonužėlin, klonužėl
Saulės dukra vartus vėrė
Su žvaigždėtom pirštinėlėm, pirštinėl
      Eikš, Dievuži, tu pas mane
      Šį vakarą vakarėlį, vakarėl
Baltas mano liepos stalas
Švarūs mano kambarėliai, kambarėl
      Užu vartų Dievužėlis
      Su rasotu žirgužėliu, žirgužėl
Bėk, sesuže, atverk vartus
Leisk Dievužį kiemužėlin, kiemužėl
      Dievas žengė kambarėlin
      Didžiu, plačiu apsiaustėliu, apsiaustėl
Eikš, Dievuži, tu aptiksi
Siauras mano duružėles, duružėl
      Tyli jaunas, tyli senas
      Dievas eina kambarėlin, kambarėl
Dievas eina kambarėlin,
Sėdas galan stalužėlio, stalužėl
      Čia aplinkui vaško žvakės,
      Vidur dengtas stalužėlis, stalužėl
Dievas žvakes deginėjo,
Laima tiesė staltiesėlę, staltiesėl
      Sėskim, broliai, už stalelio
      Mielą Dievą paminėkim, paminė
Lai darbuos padės Dievužis
Miela Mara lai palydi, lai palyd

*** Iš latvių kalbos vertė ir skirtingus variantus apjungė Eirimas Velička

Ugnė ir Tomas:

Via Stella (latviškai):

Lēni, lēni Dieviņš brauca
No kalniņa lejiņāi, lejiņā

Lēni, lēni Dieva zirgi,
Lēnas Dieva kamaniņas, kamaniņ’s

No tālienes es pazinu
Dieva jātus kumeliņus, kumeliņ’s

Zelta segli mugurāi,
Sudrabiņa iemauktiņi, iemauktiņ’.

Caur segliemi Saule lēca,
Caur iemauktu Mēnestiņis, Mēnestiņš

Pavadiņas galiņāi
Auseklītis ritināja, ritināj’.