Sesė sodą sodino

Sesė sodą sodino,
Sesė sodą sodino.

Sodindama kalbėjo: x2
Auk, obelyte tu auksuota x2
Ir obuolėliai sidabruočiai. x2
Prašė mane motutė x2
Aukso obuolėlio araškyti. x2
Aš tau, motute, negailėsiu x2
Aukso obuoliuką paraškyti. x2
Tu man, motute, negailėjai x2
Plonų drobelių išrėžyti. x2

Sesė sodą sodino. x2
Sodindama kalbėjo: x2
Auk, obelyte tu auksuota x2
Ir obuolėliai sidabruočiai. x2
Prašė mane tėvutis x2
Margų jautelių išvaryti. x2
Aš tau, tėvuti, negailėsiu x2
Margų jautelių išvaryti. x2

Sesė sodą sodino. x2
Sodindama kalbėjo: x2
Auk, obelyte tu auksuota x2
Ir obuolėliai sidabruočiai. x2
Prašė mane broliukas x2
Ristą žirgelį išvaduoti. x2
Aš tau, broliukai, negailėsiu x2
Ristą žirgelį išvaduoti. x2

Sesė sodą sodino. x2
Sodindama kalbėjo: x2
Auk, obelyte tu auksuota x2
Ir obuolėliai sidabruočiai. x2
Prašė mane sesutė x2
Margų juostelių numarguoti. x2
Aš tau, sesute, negailėsiu x2
Margų juostelių numarguoti. x2

Trys keturiuose:

Z. Slaviūno įrašas (1935 m., šiek tiek kita melodija):