Tai ažusėda šviesi saulė už kalno

Cm              A#                  Cm
Tai ažusėda šviesi saulė už kalno

Tai ažusėda sesyčiutė ažu stala
Tai pasirėdė ant baltųjų rankelių
Tai pažiūrėjo ant žaliųjų rūtelių
Gal tau nusboda graziusai pulkelis
Gal tau patika moterų vargelis
Gal tau nusboda darželį dainuoti
Gar tau patiko lopšelį liuluoti

Lygaudė: