Vai kur tu buvai, bernyti mano

D            A       G  D      A       D
Vai kur tu buvai, bernyti mano
Vai kur tu buvai, jaunasis mano?
D                            A                               D
Ar už jūrių maružėlių žuvelių pažvejot? x2

Ar daug sugavai, bernyti mano?
Ar daug sugavai, jaunasis mano?
Vieną mažą žuvytėlę – raibąją lydekėl. x2

Tinklelį taisiau, rankas mazgojau, x2
Paskandinau žiedužėlį, rankelių žėrunėl. x2

Žiedelį grėbiau, patsai įpuoliau, x2
Gelbėk mane, mergužėle, aš jau marių žentel. x2

Gelbėt gelbėčiau, kad aš galėčiau, x2
Aš neturiu laivužėlio nei klevinio irklel. x2

Juodas laivelis girioj ant kalnelio, x2
O kleviniai irklužėliai tėvelio sodely. x2

Donis:

Agota: