Aš kanapį sėjau

Trejinė sutartinė:

Aš kanapį sėjau
Toli pamarėje
Kanapį kanapelį
Kanapį kanapelį

Aš kanapį roviau…
Aš kanapį ryšiau…
Aš kanapį  merkiau…
Aš kanapį traukiau…
Aš kanapį klojau…
Aš kanapį myniau…
Aš kanapį brukiau…
Aš kanapį verpiau…
Aš kanapį audžiau…
Kanapį nešiojau…

Žalvarinio versija:

B                   E
Aš kanapį sėjau
Kanapį kanapelį
Toli pamarėse
Kanapį kanapelį

Kanapelė dygo..
Kanapelė augo…

(B A E A)
(Kanapį kanapelį…)

Aš kanapį roviau…
Kanapelį džioviau…
Kanapelį verpiau…

Trys keturiose:

Žalvarinis: