Oi sesylio sesylio

Oi sesylio sesylio, čiūto rūto
Oi sesylio sesylio čiūtela rūto

Skamba tarška žiedeliai, čiūto rūto
Skamba tarška žiedeliai, čiūtela rūto

Atajoja svoteliai, čiūto rūto…
Riša žirgus vartuosin, čiūto rūto…
Šoko žirgai daržuosin, čiūto rūto…
Naktį miego nemigau, čiūto rūto…
Dienà darbo nedirbau, čiūto rūto…
Su šeimyna nevalgiau, čiūto rūto…
Šiltu šaltu nuprausiau, čiūto rūto…
Plonų baltų vyniojau, čiūto rūto…
In lopšelį inguldžiau, čiūto rūto…
Su žiedeliais bovyjau, čiūto rūto…

◈ Slaviūno dainyne: SlS III-1404

Obelija:

Lietuvių liaudis:

Žalvarinis: