Kas ragieja, tutaitai

Kas ragieja, tutaitai
tu-tai, tutaitai

Lauki kalnų…
Tai kalnelį…
Lelijalių,…
Tai krūmelis…
Tų mergelių…
Tai pulkelis…

*** Teoriškai tai turėtų būti keturinė sutartinė, tačiau pritarinio partija nebuvo fiksuota ir sutartinės dainavimo būdas lieka neaiškus. Dabar paplitusi kaip trejinė.

*** Kėriškės kaimas, Švenčionių apskritis. Slaviūno rinkinyje SlS II-665.

Linago:

Andrius Mamontovas (remix):