Tūta tūtela

Pritarinys:

Tūta, tūta.

Rinkinys:

Tūta, tūtela,
Tūta, tūta.

Mes dvi sesiulas,
Tūta, tūta.

Tūta, tūtela,
Tūta, tūta.

Žalioj lunkelaj,
Tūta, tūta.

Tūta, tūtela,
Tūta, tūta.

Šienelį grėbjam,
Tūta, tūta.

Emilija Kuzavinienė-Zaukaitė (keturinė, 1937 m.):

Emilija Kuzavinienė-Zaukaitė (trejinė, vėlesnis įrašas, kita melodija):