Ar jau visi sugula

     A          E      A
Ar jau visi sugula?
     A          E       A
Ar jau visi sumiga?
        A     E           A E       A            E      A
Laukia manį matinutė iš dvarelia pareinant.  x2
 
Belaukdama ir verkia
Ir vartelius atkėla.
Klausia manį matinutė ar su visų parėjai.

Ne su visaj matute,
Ne su visaj senute –
Per šį dienų vakarėlį nutroti jau vainiką.

Oi, tu, sakal, sakalėli,
Tu, raibasis paukšteli-i
Nuskrisk nuskrisk žalion girion parnešk man vainikėlį.

Nuskristi tai aš nuskrisiu
Ir parnešti parnešiu,
Tik tu, jauna mergužėla, jo nebeužsidėsi.

*** Grįžimo iš jungtuvių daina, aukštaičių

Emilija Petkevičiūtė-Keršienė, Teresė Virbalienė (1975):