Užteka teka (sutartinė)

Užteka teka šviesi saulalė
Čiūtela čiutute čiūtela čiutute

Užtekėdama randa žvaigždelę
      Ketino laimė midų daryti
Visas žvaigždeles susiprašyti
      Tik vienos saulalės nepriprašyti
Palauk, laimele, kerštų darysiu
      Devynis rytus neužtekėsiu
Devynis rytus rasos nekrėsiu
      Devynis rytus rūkas rūkavo
Dešimtų rytų saulė pasirodė

◈ Žodžiai – iš Juškų dainyno.
◈ Sutartinės melodiją pritaikė Girjaukis.

Girjaukis: