Einu per dvarelį

D
Einu per dvarelį į viešų kelalį
Pakelėj pavieškelėj stovi ąžuolėlis

Ąžuolėli žalias, ąžuolėli gražus
Ar nebūtum, ąžuolėli, man už tėvužėlį?

Bijūnėli baltas, siratėli mažas
Tai nebūsiu, siratėli, tau už tėvužėl

Neturiu kojelių, nei baltų rankelių,
Aš neturiu, siratėli, nei meilių žodelių

Šaknelės kojelės, šakelės rankelės
O šie žali lapytėliai vis meilių žodel

Einu per dvarelį į viešų kelalį
Pakelėj pavieškelėj stov balta liepel

Liepužėla balta, liepužėla graži
Ar nebūtum, liepužėla, man už motinėlę?

Bijūnėli baltas, siratėli, mažas
Tai nebūsiu, siratėli, tau už motinėl

Neturiu kojelių …

Einu per dvarelį į viešų kelalį
Pakelėj pavieškelėj stov baltas beržel

Beržužėli baltas, beržužėli, gražus,
Ar nebūtum beržužėli, man už brolužėl?

Bijūnėli baltas, siratėli, mažas
Tai nebūsiu, siratėli, tau už brolužėl

Neturiu kojelių …

Einu per dvarelį į viežų kelalį
Pakelėj pavieškėlėj stovi serbentėlė

Serbentėla žalia, serbentėla graži,
Ar nebūtum, serbentėla, man už seserėl?

Bijūnėli baltas, siratėli, mažas
Tai nebūsiu, siratėli, tau už motinėl

Neturiu kojelių …

*** advento (stiratų) daina

Gediminas Žilys: