Žaliami sodi obelėlė

Dm    C        Dm   C
Žaliami sodi obelėlė 
Dalialium ladu obelėlė

Tai ji gražiai žaliavo…
Jos šakelės kvėtavo…
Jos lapeliai mirgėjo…
Jos žiedeliai baltavo…
Jos obuoliai raudonavo…
Tai užkando šalnelė…
Tai nukando lapelius…
Tai užkaito saulelė…
Nušucino žiedelius…
Tai papūtė vėjelis…
Tai nukrėtė obuolėlius…

Tomas:

KRABG Mokinių Modernaus Folkloro Studija: