Eina saulelė aplinkui dangų

F               Dm               F
Eina saulelė aplinkui dangų
F           Dm              C
Daulėlio, aplinkui dan(gų),

Aplinkui dangų mėnulio kelti,
Daulėlio, mėnulio kel(ti).

– Kelkis, mėnuli, kelkis, šviesusis…
Jau aš, šviesi, seniai kėliausi…
Ir nušviečiau visą svietą…
Seną, jauną, mažą ir didį…

Eina martelė per didį dvarą…
Per didį dvarą šešuro kelti…
– Kelkis, šešure, kelkis, tėveli…
Jau aš, jauna, seniai kėliausi…
Galvijėlius jau privariau…
Didį dvarą jau nušlaviau…
Baltas skomas užutaisiau…
Baltą duoną jau padėjau…
Alaus midaus pripildžiau…

Rasa Serra:

Liaudis:

Rasa Serra ir Saulius Petreikis:

Vilniaus Šeškinės pradinės mokyklos mokinių ansamblis: