Žaliojoj girelėj (Du brolaliai rašė)

Bm            A       G                 A
Žaliojoj girelėj sieras akmenėlis,
E                     G               A              Bm
Du brolaliai sakuolėliai gromatėlį rašė
Du brolaliai sakuolėliai gromatėlį rašė

Du brolaliai rašė, tracias pračytojo,
Kodel mūsų sasiułė viešniu neatvažuoja.

Ar kelio nežino, ar žirgų neturi,
Ar už savo dzidzio vargo motułį užmiršo.

Ir kelalius žino, ir žirgelius turi,
Cik už savo dzidzio vargo motułį pamiršo.

Aisiu pas motulį, aisiu pas širdelį,
Kai daaisiu sraunių upį, raiks upelį bristi

Ėjau aš kelaliu, daėjau upelį
Ir atradau lieptelį, lipau per lieptelį,

Lipau per lieptelį, inpuoliau upelin,
Ojojoj Dzievuliau, kų aš dar darysiu.

Bridau sulig juostos, plaukiau palik kaklo
Ir išajau iš upelės an upės kraštelio.

Tai išsikracysiu, rūbelius išgrįšu
Ir nuveisiu pas motułį, tai išsidžiovysiu,

Tai išsidziovysiu, tai išsivėdzysiu,
Kolei savo vargelį motulai porysiu.

*** Alytaus apskritis, Leipalingio seniūnija, Veršių kaimas. Pateikė Katrė Damulevičienė-Kisieliauskiūtė (80 m.) 1940 metais.

Kita versija:

Žaliojoj girelėj sieras akmenėlis,
Du brolaliai sakuolėliai gromatėlį rašė

Du brolaliai rašė, trečias pračytojo
Kodėl mūsų sesiulė viešniu natvažiuoja

Ar žirgo neturi, ar kelio nežino,
Ar iš savo didžių vargų motulį pamiršo

Ir žirgelį turi, ir kelalį žino,
Tik iš savo didžių vargų motulį pamiršo

Aisiu pas motulį, aisiu pas širdelį,
Kai daaisiu sraunių upį, raiks upelį bristi

Brisiu su lig juostai plauksiu su lig kaklai,
Kai nuveisiu in motulį tai išsidžiovysiu

Inėjau klėtelėn, visa drauge miegci,
Tiktai viena sesiulė kaselį šukuoja

Oi sesiula sese sesiula širdela,
Katroj klėty sesiula mus motulė miega

Vakar vakarėlį klėtį būdavojom,
O jau nūnai mus motulė po siera žemela

Oi brolaliai broliai broliai sakuolėliai,
Kol nedavėt man žinelės svetimon šalalėn

Oi sesiula sese sesiula viešnela,
Mes iš gailių ašarėlių kelio neregėjom

Žalvarinis (antroji žodžių versija):

Rankraštis (1940):