Trijula, tatato

Trijula tatato, kur lapelė gulėjo?
Trijula tatato, kur lapelė gulėjo?

… laužy lapė gulėjo
… kas lapelą budino?
… strielčiukėlis budino
… kas lapelą nušovė?
… strielčiukėlis nušovė.
… kas šiubelį nuėmė?
… strielčiukėlis nuėmė.
… motinėla pasiuvo.

◈ Slaviūno dainyne: SlS I-2 a

Lietuvių liaudis:

Lietuvių liaudis:

Teresė, Morta, Marijona, Karolina (1935):