Žuvų šukelėm

D                  G
Žuvų šukelėm galvų šukuoja *  
Žuvų šukelėm galvų šukuoja

Galvų šukuoja, plaukus laiduoja.    
Plaukit, plaukeliai, per Dunojėlį,  
Kur mano mielas vandenį semia.   
Vandenį semia, žirgelį girdo –  
Žirgelis palvas, aukselio balnas. 

* arba: žuvų šakelė galvų šukuoja

Kamanių šilelio versija:

Žuvų šukelėm galvų šukuoju
Plaukit plaukeliai per dūnojėlį
Kur mano broliai žirgelius gridą
Kur mano sesės drobes balin

Kamanių šilelis:

Kreizas:

Song Family:

Čiutyta:

On ira chanter chez vous: