Pūtė vėjas

Dm Am  Dm      
Pūtė vėjas,      
C               Am (Dm Am)      Dm  Am Dm
Pūtė vėjas ąžuolą,                 ąžuołėlį.

Nepūsk vėjai, nepūsk vėjel ąžuolo, ąžuołėlo.
Ba nemoka, ba nemoka ąžuolas atsipūstia.
(Nei šakelėm, nei šakelėm atlinguoti.)
Rasi rytą, rasi rytą lapelius nubarstytus.
Ąžuołėlio, ąžuołėlio šakelas Nulaužytas.
(Barė tėvas, barė tėvas sūnelį, sūnelėlį.)
Nebark, tėvai, nebark, tėvel, sūnelio, sūnelėlio.
Ba nemoka, ba nemoka sūnelis atsibarcia.
(Nei žodelio, nei žodelio atsakyt.)
Rasi rytą, rasi rytą stainelas, atdarytas.
O bėruosius, o bėruosius žirgelius išvažiuotus.

// Tabariškių kaimas, Garliavos vlsč., Kauno rajonas, 1934 

Rasa Serra:

Gilė:

Rugiaveidė:

Okata: