Išjos brolutėlis, sodauto

Išjos brolutėlis, sodauto.
Sodi bitėla, šalavijo lingėla, sodauto.

Į Rygužėlę, sodauto…
-Kų man broliukas, sodauto…
Kų man parneši, sodauto…
Iš Rygužėlės, sodauto…
-Aš tau parnešiu, sodauto…
Aukso žiedelį, sodauto.

*** Pateikė S. Glemžaitė, Kupiškis.

Ian Fiddler (pradžioje įdainuota vienu balsu):

Vilniaus Čiurlionio MGS ansamblis:

viena uoga2

Kita versija (iš Slaviūno dainyno SIS III-1257):

Domicėlė Šlapelienė (1937):

Perkūnas: