Žanyk manį, motula (Oi, šermukšni)

Hm                             Em                A        Hm
Žanyk manį, motula, žanyk manį jaunucį
Hm                              Em   G                     A     Hm
Oi šermukšni, šermukšni, žanyk manį jaunucį

Kad nenori žanycie, laisk vaiskelin tarnaucie…
Pasidirbsiu tris triūbas, visas tris medziniuotas…
Vienų triūbų triūbysiu iš atšlaimo jodamas…
Antrų triūbų triūbysiu pulkely stovėdamas…
Trecių triūbų triūbysiu kad motulė užgirstų…
Kad motulė užgirstų po sodų vaikščiodama…
Po sodų vaikščiodama ašaralas liedama…

Ugnė Elena:

Lygaudė: