Aš turėjau baltą rožę
(Man bij viena balta roze)

Dm             C      Dm   C F     C Dm
Aš turėjau baltą rožę, baltą rožę,
F     C         Dm   Am     Dm Am Dm
nežinojau, kur sodinti, kur sodin(ti).

Sodinau an marių kranto, marių kranto,
aukštan kopų kalnužėly, kalnužė(ly).

Jir užaugo balta rožė, balta rožė
ligi pačių debesėlių, debesė(lių).

Kopiau, kopiau rožės šakom, rožės šakom
jir pasiekiau Dievo sodą, Dievo so(dą).

Aš regėjau Dievo sūnų, Dievo sūnų,
baltą žirgą balnojantį, balnojan(tį).

Saulės dukra vartus vėrė, vartus vėrė,
žvaigždėm kelią barstydama, barstyda(ma).

Aš turėjau baltą rožę, baltą rožę,
jir pasiekiau Dievo sodą, Dievo so(dą).

*** Ši daina iš tiesų yra latviškos dainos versta versija! Ltvišką variantą galite rasti žemiau

Ugnė Elena:

R. Kairaitis:

Ugniavijas:

Latviškas (originalus) dainos tekstas:

Man bij viena balta roze
Nezināju, kur stādīt

To stādīšu jūrmalē(i)
Baltā smilšu kalniņā

Tā izauga liela, gaŗa
Līdz pašām debesīm

Es uzkāpu debesīs
Pa tiem rožu zariņiem

Tur redzēju Dieva dēlu
Mellu zirgu sedlojam

Mellu zirgu sedlojam
Jājam sievas lūkoties

Izjādam(i)s, pārjādam(i)s
Saspeŗ zelta ozoliņu

Trīs gadiņi Saule raud
Zelta zarus lasīdama

Ceturtā gadiņā
Uzjem pašu galoknīti

Grodi: