Ei toli toli, labai toli

Em
Ei toli toli – labai toli
Bm                                     (G)

Penki broleliai šieną pjovė 
Em
Penki broleliai šieną pjovė 

      O aš seselė vienturtėlė
      Nešiau broleliams pusrytėlius
Vienoj rankelėj pusrytėliai
Antroj rankelėj abrūsėlis
      O ir sutikau lenkų ponus
      Nelabai puikius bajorėlius
Atėmė mano pusrytėlius
Iš baltų rankų abrūsėlį
      Susėdo ponai pietų valgyt
      Padavė manį žirgus laikyt
Ne tiek pailsau laikydama
Kiek aš pailsau beverdama
      Aš tuos žirgelius paleidusi
      Pas brolužėlius nubėgusi
Ei broliai broliai, broliai mano
Meskit dalgužius į šalalę
      Meskit dalgužius į šalalę
      Imkit kardužius į rankęlę
Vykit ponaičius, lenkų ponus
Nelabai puikius bajorėlius
 
 *** Juškų dainyne 1-27

Jogailė Jurkutė:

Babadag:

Lietuvių liaudis:

viena uoga2

Kita versija:

Oi toli toli – labai toli
Penki brolaliai šieną pjovė
      Penki brolaliai šieną pjovė
      Šešta sesiulė vienturtėlė
Šešta sesiulė vienturtėlė
Nešė brolaliams pusrytėlį
      Vienoj rankelėj pusrytėlis
      Antroj rankelėj rankšluostėlis
Vai, ir sutiko tris ponaičius
Nelabai puikius bajoraičius
      Vai, ir atėmė pusrytėlį,
      O nuo galvelės vainikėlį
– Oi, broliai broliai broliukėliai
Smeikit dalgelas in pievelį!
      Smeikit dalgelas in pievelį,
      Vykit ponaičius bajoraičius
Oi, vijo vijo ir pavijo
Kardeliai kirto ir nukirto
      Mindžiokit, ponai, purvynėlį
      Negu sesulės vainikėlį

Vytautas V. Landsbergis: