Nuslaidė saulala vakari raudona

Nuslaidė saulala vakari raudona
Tūto tūto tūto betuto

Ne tiek ji raudona, kiek pazaruota…
Ateina tėvulis viešuoju kelaliu…
Nuslenkia saulalei ligi pat žemelės…
…ateina matutė…
…ateina braliukas…
…ateina sesutė…


// Atitartinė. Pirmoji grupė pradeda dainuoti (antroji įsijungia po pirmos eilutės), kai sudainuoja tūto, jai atitaria trečioji grupė tūto ir pirmoji užbaigia: betuto. Analogiškai antrajai grupei atitaria pirmoji, o trečiajai – antroji.

Kūlgrinda:

Girių Dvasios: