Oi eisiu eisiu (čionai nebūsiu)

C         G       C          G
Oi eisiu eisiu, čionai nebūsiu
F              G           C
Čia nėr mona nomel

Čia jouda douna niekas nedouda
Skaudės mona širdeli

Ilgiau pabūsiu, daugiau sudžiūsiu
Kap nedrelė siūbousiu

Svyroul nendrelė ont ežerelė
Ont čysta vondenel

Ir aš siūrousiu jauna mergel
Kaip ant vandens nendrel

Tek to svyrousi jauna mergelė
Be monies bernuželel

*** Wacis 4 pustoniais aukščiau:  E   B   A

Wacis:

Atspindys: