Oi ta ta (kupole graži)

D       G   C            
Oi ta ta, kupole graži,
D                    G     C   (G)    
Dai kur tu buvai, oi ta ta

Oi ta ta, laukely buvau
Rugių daboti, oi ta ta

Oi ta ta, dai ko rugeliai
Užvis gražesni, oi ta ta

Oi ta ta, Jono rugeliai
Užvis gražesni, oi ta ta

Oi ta ta, možna ženytis
Dai Jonukėliui, oi ta ta

Oi ta ta, možna padaryt
Saldaus alučio, oi ta ta

Oi ta ta, možna priprašyt
Mielų svetelių, oi ta ta.  

*** Švenčionių aps., Tverečiaus vls., Dysnos k.

Oslo lietuvių folkloro ansamblis „Gabija“:

Lietuvių liaudis:

Tele Bim-Bam:

Žalvarinis: