Gedula liepa

Gedula liepa, gedula
Gedula liepa, gedula

Turėjo liepa gedula…
Devynias šakas, gedula…
Visas davynias gedula,…
Vatrala laužė gedula…
Paliki liki gedula…
Nor man devintų, gedula…
Gegutei stoti, gedula…
Jir pakukuoti, gedula…


Turėjo motka gedula…
Devynias dukras gedula…
Visas devynias, gedula…
Piršlaliai pirša, gedula…
Paliki liki, gedula…
Nor man devintų, gedula…
Aslalai šluoti, gedula…
Šaukštų mazgoti, gedula…

Sedula:

Katherine Rhoda (1992):

Kitava (interpretacija):