Anoj pusėj lauko

Am              Em
Anoj pusėj lauko
Dvi antelės plauko
Joja mano bernužėlis
Ant žirgelio lauku

Mergele mano,
gražūs rūbai tavo
Aš ant tavo gražių rūbų
Žirgą muštravojau

Mergele mano,
Gražumėlis tavo
Aš ant tavo gražumėlio
Šimtą mylių jojau

Mergele mano,
Razumėlis tavo
Aš ant tavo razumėlio
Į šliūbą pristojau

Berneli, mano
Gražus žirgas tavo
Aš ant tavo gražaus žirgo
Joti nenorėjau

Eglė:

Laiminguo (piktesnė versija):