Trepute martela

Trepute martela linelius pasėjo
Trepu, treputėla, marti lelijėla

Trepute martela linelius akėjo…*
Trepute martela linelius nurovė…
Trepute martela linelius paklojo…
Trepute martela linelius pakėlio…
Trepute martela linelius išmynio…
Trepute martela linelius suverpio…

* Slaviūno dainyne: linelius sėja, akėja, nurove, pakloja, prikėla, išmyne, suverpe.
   Kitą (ilgesnę) žodžių versiją galima rasti žemiau.

***  Skominų kaimas, Pabaisko vls., Ukmergės apskritis. Slaviūno dainyne SlS III-1304 a.

Obelija:

Augustinienė Uršulė (1938):

Obelija ir skautės:

Robaksai:

Kitava:

Dainava Chicago (Vaclovo Augustino kompozicija):

viena uoga2

Kita versija iš Slaviūno dainyno:

Trepute martela linelius sėjo…
Trepu, treputėla, marti lelijėla

Trepute martela linelius akėjo…
Trepute martela lineliai augo…
Trepute martela lineliai žydi…
Trepute martela linelius rovė…
Trepute martela linelius rišo…
Trepute martela linelius merkė…
Trepute martela linelius traukė…
Trepute martela linelius klojo…
Trepute martela linelius kėlė…
Trepute martela linelius mynė…
Trepute martela linelius brukė…
Trepute martela linelius šukavo…
Trepute martela linelius verpė…
Trepute martela linelius audė…

*** Zenonas Slaviūnas SlS III-1300

Kitos versijos melodija (1936):

Šokamoji trejinė keturiose (1989):