Kad aš dukrelių daug turėčia

Bm                                   D
Kad aš dukrelių daug turėčia,
A                                   G
Tai man žentelių užderėtų.
Mane ženteliai tai mylėtų –
Per dvarelį einant palydėtų.
Eik, anytėla, kad nepultum
Ir mani jaunų, kad mylėtum.

Kad aš sūnelių daug turėčia,
Tai man martelių užderėtų.
Mane martelės tai mylėtų
Per dvarelį einant pastūmėtų *
Pulk, anytėla, kad nekeltum
Ir mani jauną, kad nebartum.

* Kitoje versijoje antras stulpelis baigiasi, kaip ir pirmas.

Kmynų gira:

Lygaudė: