Ko sėdzi, Marula

Dm            C              F         C
Ko sėdzi, Marula, ko neverki?
Dm         C                       Dm
Ko savo tėvulio nevirkdini?
Verks mano tėvulis nevirkomas
Man didį dalalį atskirdamas

Ko sėdzi, Marula, ko neverki?
Ko savo motulės nevirkdini?
Verks mano motulė nevirkdoma
Man didį šerdelį atskirdama

Ko sėdzi, Marula, ko neverki?
Ko savo sesulės nevirkdini?
Verks mano sesulė nevirkdoma
Man žalių rūtelį suskindama
Man žalių rūtelį suskindama
Rūtų vainikėlį man pindama

Ko sėdzi, Marula, ko neverki?
Ko savo brolalio nevirkdini?
Verks mano brolalis nevirkdomas
Man bėrų žirgelį kinkydamas
Man bėrų žirgelį kinkydamas
Svecimon šalalėn lydėdamas

Kmynų gira:

Obelija:

Lietuvių liaudis:

Petras Zalanskas (pateikė apie 1970):