Sūnus naktojo

Dm  
Sūnus naktoja naktį par momų,
Gm
Sūnus naktoja naktį par momų

Naktį naktoja sapnų sapnavo 
Rytų paskėlįs močiutei skė 
Motula mano senoji mano 
Motula mano išburk sapnelį 
Po tiesiai rankai gegutė skrido 
Po kairei rankai pilkas sakalas 
Jojau per girių – paukščiai negieda 
Jojau per laukų – žolė nuvyto 
Jojau per dvarų – dvaras nelinksmas 
Sūneli mano dimnas sapnelis 
Vaikeli mano dimnas sapnelis 
Raiba paukštelė – vėlių martelė 
Sakalas pilkas – vėlių bernelis 
Tumsi naktelė – vėlių motulė 

Maros Rijos:

Žalvarinis:

Žalvarinio versija:

Em  
Sūnus naktoja naktį par momų,
Asus2
Sūnus naktoja naktį par momų…