Tur mano tėvelis du vyšnių sodeliu

Dm
Tur mano tėvelis du vyšnių sodeliu:
F                   C                 Dm   
Vienam čiulba paukštužėliai,
F                            C Dm
antram — lakštingalėlis.

Lakštingalužėlis, gražus paukštužėlis,
Ei, nelėk, sakalužėli, nebaidyk lakštingalo.
Lakštingalužėlis, gražus paukštužėlis, —
Jis čiulba per naktužėlę, tėvelį budindamas:
— Kelki, tėvužėli, mano sengalvėli,
Seniai gieda gaidužėliai, aušta balta aušrelė.
O aš atsikėlęs, o ir pažiūrėjau, —
Negied kiemo gaidužėliai, neaušt balta aušrelė.
— Kelki, tėvužėli, mano sengalvėli,
Prikelk savo sūnužėlius, siųski laukelių arti.
— Kelkit, sūnužėliai, mano dobilėliai,
Junkit šėmus jautužėlius, eikit laukelių arti!
— Tėvužėli mano, sengalvėli mano,
Kas mums taisys žagružėles, mums, jauniems artojužiams?
— Sūnytėliai mano, dobilėliai mano,
Maldykit kiemo draugalėlius, taisys naują žagrelę.
— Tėvužėli mano, sengalvėli mano,
Graudi mano širdužėlė, kad ne mano tėvelio

Lygaudė: