Aviža meldė

Aviža meldė, prašė pasėti *
Tatato lingo ruto,
Tatato lingo ruto.

Aviža meldė, prašė akėti…
Aviža meldė, prašė lankyti…
Aviža meldė, prašė nupjauti…
Aviža meldė, prašė iškulti…
Aviža meldė, prašė daryti…
Aviža meldė, prašė išgerti…
Aviža meldė, prašė dainuoti…

* Kitoje versijoje vietoje „aviža meldė, prašė pasėti” dainuojama „aviža prašė gražiai pasėti” ir t. t.

*** Jukonių kaimas, Panevėžio apskritis. Slaviūno rinkinyje SlS I-194

Saulėlio (su šokiu):

Filaretų mokyklos mokiniai (pradžioje vienu balsu):

Lietuvių liaudis (kita versija, pradžioje vienu balsu):

Alfonso Mikulskio aranžuotė (atlieka Matthew Curtis):