Ant krantelio akmenėlis

Em          G                  Am
Ant krantelio akmenėlis,
Em           G               Am
Ant krantelio akmenėlis,
                Am              G
Ant krantelio akmenėlis,
Am            G      Em    
Ten gilus Dūnojėl.
Ant krantelio akmenėlis,
Ten gilus Dūnojėl.

Ten, kur gilus Dūnojėlis
Stov žirgelis pabalnot

Stov žirgelis pabalnotas,
Gul kareivis sukapot

Gul kareivis sukapotas,
O motulė graudžiai verk

Tylėk, neverk, motinėla,
Neraudoki, sengalvėl,

Plyšta širdzis in tris puses,
Kareivėlio nuliūdus

Kur kraujeliai jo tekėjo,
Tenai rožė žydėjo

Ugnė Elena:

Spanxti:

Ugniavijas:

Donis ir Rasa Serra: