Lioj lylia ką gervela

Lioj lylia, kā gervela,
Kā gervela, lylia.

Lioj lylia, kur skraidžiojai?..
Lioj lylia, kā jieškojai…
Lioj lylia, mūsų šoni…
Lioj lylia, ar kvietelių…
Lioj lylia, Ar žirnelių…
Lioj lylia, kviečiā grūdā…
Lioj lylia, žirniā grūdā…
Lioj lylia, tai jieškojau…

Užrašyta Rageliuose, Rokiškis, 1939.

Atalyja:

Karolina Statulevičienė (Archyvas, 1939):