Alaus alaus

Hm
Alaus, alaus, duos Dievas daugiau,
A
Per visą naktelę alum lijo.
G
Alum lijo, apyniais snigo,
Em                             G       A    
Tekėjo upeliai brangvynelio.

Jūs baratės, rokuojatės,
Kai niekas nemato – bučiuojatės.

Jūs barkitės, rokuokitės,
Kai mes išvažiuosim, žinokitės.

*** Akordai surašyti pagal melodiją, kurią groja „Žalvarinis“, galima vietoje tų akordu groti H5 A5 G5 E5 tai bus rokiškiau 🙂

Simonas Liugas:

Žalvarinis:

Petras Zalanskas (~1980):