Tumsumai

Tumsumai, tumsumai naktelių,
Tumsumai, tumsumai naktelių.

Gaidumai, gaidumai gaidelių,
Gaidumai, gaidumai gaidelių.

Siųsk mani, siųsk mani, matute,
Siųsk mani, siųsk mani, matute.

Aš aisiu, klausysiu, matute,
Aš aisiu, klausysiu, matute,

Par tumsias naktelas vaikščiosiu,
Par tumsias naktelas vaikščiosiu.

Pa gailių raselų braidžiosiu,
Pa gailių raselų braidžiosiu.

Siųsk mani, siųsk mani, tėvuti,
Siųsk mani, siųsk mani, tėvuti.

Aš aisiu, klausysiu tevučia,
Aš aisiu, klausysiu tevučia.

Bėruosius žirgelius ganysiu,
Bėruosius žirgelius ganysiu.

Palšuosius jautelius varysiu,
Palšuosius jautelius varysiu.

Lietuvių liaudis:

Agota Zdanavičiūte-Bėkštė dainuoja vienu balsu: