Seniai buvau

 Am                  G                                F     G   Am
Seniai buvau, seniai buvau, pas močiutį kiemį
Ažuaugo tie takeliai baltais dobilaliais
Ažukrito tie takeliai pilkais akmenėliais
Ažužėlė tie takeliai žaliaisiais krūmeliais
Ažusruvo tie takeliais skaudriu vandenėliu
Aš tuos baltus dobilalius dalgeliu nupjausiu
Ir tuos pilkus akmenėlius šonan prasvaidysiu
Ir tuos žaliuosius krūmelius kirveliu nukirsiu
Ir tuo skaudriu vandenėliu žirgelį girdysiu
Ir vis eisiu kol nueisiu pas močiutį kiemį

*** kita dainos versija žemiau

Korys:

Rana:

Kmynų gira:

Devyni:

Stalas medyje:

viena uoga2

Kita dainos versija

G                           F                        G        F
Seniai buvau, seniai buvau pas tėvulį kiemi
Jau užaugo tie takeliai žaliaisiais žolynėliais
Aš tuos žalius žolynėlius dalgela kirsiu
O aš del ta pas tevutį kemelin nuveisiu

Seniai buvau, seniai buvau pas matulį kiemi
Jau užaugo tie takeliai baltaisiais dobilėliais
Aš tuos baltus dobilėlius po kojeli minsiu
O aš del ta pas motulį kemelin nuveisiu

Seniai buvau seniai buvau pas brolalį kiemi
Jau užaugo tie takeliais pilkaisiais akmeneliais
Aš tuos pilkus akmenelius su renkalem rinksiu
O aš del ta pas brolalį kemelin nuveisiu

Seniai buvau seniai buvau pas sesulį kiemi
Jau užaugo tie ktakeliai žaliojom rūtytalam
Aš tas žalias rūtytėlas rankelėm išskirsiu
Tai aš del ta pas sesutį kemelin nuveisiu

Kūlgrinda:

Badabag (išversti žodžiai į anglų kalbą!):