Čiutyta rūtyta (kas daržely tvara?)

Em                    
Čiūtyta rūtyta, kas daržėlį tvara?
C                         Am
Čiūtyta rūtyta, ma sesutelas

Čiūtyta rūtyta, braliukai užtvara…
Čiūtyta rūtyta, kas rūtelį sėja?..
Čiūtyta rūtyta, saulala pasėja…
Čiūtyta rūtyta, kas rūtelį laista?..
Čiūtyta rūtyta, ma sesutelas…
Čiūtyta rūtyta, lietulis paloista…
Čiūtyta rūtyta, kas rūtelį skyna?..
Čiūtyta rūtyta, sesula nuskyna…
Čiūtyta rūtyta, vainikėlį pyna…
Čiūtyta rūtyta, an galvelas dėja…
Čiūtyta rūtyta, jaunimėlin aja…

*** Aukštaičių vestuvinė daina

Kitas variantas:

Čiutyta rūtala, kas tavi pasėjo?
Čiutyta rūtala, mes, sasutelas.

Čiutyta rūtela, kas tavi ravėjo?
Čiutyta rūtela, kas tavi paloiste?
Čiutyta rūtala, kas tavi nuskynā?
Čiutyta rūtala, kas kvietkelin dėjo?
Čiutyta rūtala, kas vainikų pynā?

Kūlgrinda:

Iš LRT archyvų:

Čiutyta ir Ratilio:

Žalvarinis:

Giriių dvasios (remix):