Turėja liepa, lioj taduvėla

Turėja liepa, lioj taduvėla,
Devynias šakas, lylia ratulėli.
Taduvo, taduvo, taduvėla taduvo,
Ratulo ratulo, ratulėli ratulo.

Visas devynias, lioj taduvėla,
Vėtrėla palaužė, lylia ratulėli…

Palik naž vienų, lioj taduvėla,
Gegiulai inskristi lylia ratulėli…

Gegiulai inskristi, lioj taduvėla,
Gražiai pakukuoti, lylia ratulėli…

Turėja motka, lioj taduvėla,
Devynias dukras, lylia ratulėli…

Visas devynias, lioj taduvėla,
Piršlaliai išpiršo, lylia ratulėli…

Palik naž vienų, lioj taduvėla,
Aslalai pašluoti, lylia ratulėli…

◈ Atitartinės varianto giedojimas. Pirmoji grupė pradeda ir sudainavus „taduvo“, trečioji grupė atitaria pirmajai „taduvo“, o pirmoji pabaigia posmą: „taduvėla taduvo“, lygiai taip pat „ratulo“ (I g.), „ratulo“ (IIIg.), „ratulėli, ratulo“ (I g.). Analogiškai antroji grupė atitaria trečiajai, o pirmoji – antrajai.
◈ Pateikė V. Katinienė, 80 m., Sudelių kaimas, Utenos rajonas, užrašyta 1985 m.

Lietuvių liaudis:

Village Harmony:

Kūlgrinda:

Marga muzika: