Už girių girių

D             A
Už girių girių
G**             D
Ugnelė degė
D         A         D          
Ei, Kalėda, Kalėda

Pas tą ugnelę
Broliai žirgus ganė

Broliai pamigo,
Žirgai pabėgo

O ir nubėgo
Į tėvo dvarą

Atvažiav’ važiai
Tėvulio važiai

Oi ką parvešit,
 Manį brolaliai

Baltų bliedynų,
Mergom prausynų

* kitas žodžių variantas – žemiau

** vietoje G galima ir tiesiog D toliau groti.
Kanklėmis tuomet patogu III pustoniais aukščiau groti visą dainą: F ir C akordais.

*** Veliuona

Lietuvių liaudis:

Atalyja (fonograma):

Evelina Stalgienė (variantas antram balsui):

Gilė:

Atalyja:

„Atalyja“ tekstas (sujungtas iš kelių giminingų variantų):

Už girių girių
Ugnelė degė,
Ei, kalėda, kalėda.
 
Jauni broleliai
Žirgelius ganė
 
Žirgelius ganė,
Pantelius vijo
 
Broliai pamigo
Žirgai pabėgo
 
Kur žirgų bėgta,
Ten rasa krėsta
 
O ir nubėgo
Į tėvo dvarą
 
– Uošveli mano,
Senas tėveli
 
Atkelki vartus,
Paleiski žirgus
 
– Nei vartų kelsiu,
Nei žirgų leisiu
 
Buvo negerti
Žalio vynelio
 
Žalio vynelio
Aukso kupkelio
 
– Tai ne aš gėriau
– Bajorai gėrė