Bernelis mergelį

C         G          C     C         G        C
Bernelis mergelį, ne tiek jų mylėjo
Dm                 C         G               Am
Ne tiek jų mylėjo, kiek jų šėnavojo.

Išvedė žirgelį gražiai pabalnotų;
Išnešė kardelį in karužę joti.

Išnešė kardelį in karužę joti,
O mano mergelė pradėjo raudoti.

Cit neverk mergela, balta lelijėla,
An treciu metelių pas tavį sugrįšiu.

Praėjo meteliai, praėjo ir antri,
An trecių metelių bernelio nebėra.

Atjoja ulonų šimtas milijonų,
O mano bernelio tik žirgelį veda.

Tarė pulko vadas ši meilų žodelį:
Išsirink bernelį iš viso pulkelio.

Dėkui pone vade už meilų žodelį,
Nėr šitam pulkely kap mano bernelis.

Plaukeliai geltoni, veideliai raudoni,
Akelės mėlynos, o kap dailiai kalba.

Ugnė Elena:

Mindrė: