Lioj saudailio vokaro (lioj sodai lioj, vokaro)

Lioj saudailio vokaro 
Kločiu boltų patalalį, vokaro.

…Migdyčio motynalį,
…Sodyčia mėtytalį.
…Ar žydi mėtytala,
…Ar kvėpia mėtytala,
…Ar miega motynala?
…Tai žydi mėtytala,
…Tai kvėpia mėtytala,
…Tai miega motynala.

…Kločiu boltų patalalį,
…Migdyčio tėvutėlį
…Sodyčia diemedėlį.
…Ar žydi diemedėlis,
…Ar kvėpia diemedėlis,
…Ar miega tėvutėlis?
…Tai žydi diemedėlis,
…Tai kvėpia diemedėlis,
…Tai miega tėvutėlis.

◈ Užrašyta 1937 m. iš D. Šlapelienės (74 m.), Kupiškio vls., Panevėžio aps.
◈ Slaviūno dainyne SlS II-628.

Kūlgrinda:

Pievos (vienu balsu):

Devyni (interpretacija):